ЗАВРЪЩАНЕ ВЪВ ВИТЕНБЕРГЗАВРЪЩАНЕ ВЪВ ВИТЕНБЕРГ

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО

Награда ИКАР 2012 за сценография на Даниела Олег Ляхова.
Номинация ИКАР 2012 за драматургичен текст.
Номинация ИКАР 2012 зе режисура на Иван Добчев.
Номинация ИКАР 2012 за главна мъжка роля на Малин Кръстев.
Номинация ИКАР 2012 за поддържаща мъжка роля на Йордан Биков.
Номинация ИКАР 2012 за майсторко техническо осъщаствяване.
Награда АСКЕЕР 2012 за българска драматургия.
Номинация АСКЕЕР 2012 за водеща мъжка роля на Малин Кръстев.
Номинация АСКЕР 2012 за сценография на Даниела Олег Люхова.
Номинация АСКЕЕР 2012 за костюмография на Даниела Олег Люхова.