100-ГОДИШНИЯТ СТАРЕЦ, КОЙТО СКОЧИ ОТ ПРОЗОРЕЦА И ИЗЧЕЗНА100-ГОДИШНИЯТ СТАРЕЦ, КОЙТО СКОЧИ ОТ ПРОЗОРЕЦА И ИЗЧЕЗНА