ОПАКОМЕТАМОРФОЗИОПАКОМЕТАМОРФОЗИ

ОПАКОМЕТАМОРФОЗИ

по Валери Петров
Сценична версия и постановка: Маргарита Младенова
Музика: Асен Аврамов
Асистенти: Албена Георгиева, Стилиян Петров, Мирослава Гоговска
Фотограф: Яна Лозева

Участват: Августина-Калина Петкова, Александър Недков, Борис Кашев, Борислава Стратиева, Боряна Братоева, Весела Петрова, Виолета Попова, Димитър Банчев, Калоян Трифонов, Михаил Скуджов, Неда Спасова, Сотир Мелев, Станислав Кертиков, Стоил Стоянов и Явор Костов  

Сюжет:
Уви, цивилизационните механизми и в ХХІ век – даже по-често от преди – изтласкват в периферията на живота тъкмо нестандартния, уникалния човек.

Нашето представление страстно спори с О-БЕЗ-ЧОВЕЧАВАНЕТО, възпламенено от силните поеми на Валери Петров и неговия рицарски, непримирим дух; защитава маргиналния човек като „свят в света”, като самоценност, която настоява за равноправно място в общежитието и пази жива паметта за това „... Че и ний сме били от рода на хвърчащите хора...”

0.0 / (0)